Samarbeid og tillit er bra for grønn omstilling og bærekraft

Bedrifter som ønsker å bli mer bærekraftige har en fordel av den norske samfunnsmodellen, med høy tillit og tradisjon for samarbeid.