Nytt prosjekt skal inkludere døve innvandrere

Norges døveforbund har mottatt kr. 466 000 til et inkluderingsprosjekt for døve innvandrere. Prosjektet er nasjonalt, og bygger på et lokalt prosjekt ved Oslo døveforening.